Tätä sivua ei tällä hetkellä päivitetä.

Huomaa: ajantasainen sivusto löytyy osoitteesta

http://polyteknikkojenkalastusseura.blogspot.fi/

Ajantasaiset jäsenpalvelut: Saalisjärjestelmä | Veneiden varaustilanne | Jäsenluettelo

Polyteknikkojen kalastusseura

Ajantasainen sivusto muuttanut uuteen osoitteeseen

Polyteknikkojen Kalastusseura POKAn MATKAEHDOT :

   Nämä ehdot on pidettävä esillä POKAn ilmoitustaululla tai siten, että ne 
   ovat helposti POKAn jäsenistön saatavissa.

   Kirjoittamalla nimensä ilmoittautumislistaan matkallelähtijä sitoutuu
   noudattamaan seuraavia matkaehtoja, jotka on laadittu niin matkalle 
   lähtijän kuin järjestäjänkin turvaksi. Ilmoittautumislistassa on oltava 
   viittaus näiden retkisääntöjen voimassaoloon.

1 YLEISPERIAATE:

1.1  
   POKA järjestää jäsenilleen erilaisia kalastusretkiä sekä sisämaahan että
   rannikolle ja saaristoon. Vakiintuneimmat tapahtumat ovat kevään ja
   syksyn haukiretket Ahvenanmaalle tai Turun saaristoon.

1.2 
   POKAlla ei ole tähän toimintaan liittyviä tuottotavoitteita vaan 
   kaikki retket järjestetään omakustannusperiaatteella.

1.3 
   Kaikki matkalle lähtijät toimivat ja liikkuvat omalla vastuullaan
   yksityishenkilöinä . POKAn taloudellinen vastuu rajoittuu kunkin
   matkallelähtijän maksamaan summaan jäljempänä mainituin vähennyksin
   - mahdolliset vahingonkorvaukset ja muut maksut ovat kunkin matkalle-
   lähtijän henkilökohtaisia kuluja. Mahdollisista vakuutuksista jokainen
   osallistuja vastaa henkilökohtaisesti.

1.4 
   Nämä säännöt on laadittu, jotta matkan järjestely olisi mahdollista ja
   matkanjohtaja voisi suorittaa tarvittavat mökki-, lautta- ja materiaali-
   varaukset niitä tarjoavien yritysten varauskäytäntöjen mukaisesti
   ajallaan. Samoin nämä säännöt suojaavat kaikkia matkallelähtijöitä
   peruutusten aiheuttamilta viime hetken hinnannousuilta ja mahdolliselta
   matkan peruuntumiselta.

2 MATKALLELÄHTIJÄ - oikeudet ja velvollisuudet :

2.1 
   Matkallelähtijän on laitettava kaikki vaaditut tiedot
   ilmoittautumislistaan.

2.2 
   Varapaikalle ilmoittautuminen on yhtä sitovaa kuin varsinaiselle
   paikalle ja sen peruuttaminen on hoidettava samalla tavoin. Jos
   matkapaikka vapautuu alle 10 vuorokautta ennen lähtöä ei varapaikalla
   olevan ole pakko ottaa paikkaa vastaan.

2.3a 
   Jos matkalla ei yövytä: Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun
   matkallelähtijä on maksanut varausmaksun. Mikäli varausmaksua ei ole,
   ilmoittautuminen on sitova, mikäli sitä ei ole peruutettu 5 vuorokautta
   ennen matkan alkamista. Tästä voidaan poiketa erikseen matkan järjestäjän
   kanssa sovittaessa.

2.3b 
   Jos matkalla yövytään: Matkallelähtijällä on oikeus peruuttaa
   matkallelähtönsä 14 vuorokautta ennen matkan alkamista. Tällöin
   palautetaan se osa rahoista, joka jää jäljelle, kun peruutuksesta
   aiheutuneet kulut on maksettu. Mikäli matkallelähtijän tilalle saadaan
   uusi lähtijä, POKAn tulee palauttaa peruuttajalle kaikki hänen POKAlle
   peruutushetkeen mennessä suorittamansa maksut. Peruutuksesta tulee
   ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjille.

2.4 
   Maksut tulee suorittaa matkanjärjestäjän ilmoittamiin määräaikoihin
   mennessä. Mikäli näin ei tapahdu tai POKAn jäsenmaksu on maksamatta,
   matka voidaan peruuttaa kyseisen henkilön osalta.

2.5 
   Nimen yliviivaaminen ilmoittautumislistasta ei riitä matkalle lähdön
   peruuttamiseksi, vaan peruutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle
   puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

2.6 
   Jos joku on peruuttanut matkallelähtönsä, vapautunut paikka siirtyy
   ensimmäisellä varasijalla olevalle henkilölle.

2.7 
   Matkallelähtijän tulee saapua ajoissa lähtöpaikalle. Matkalta
   myöhästyneelle henkilölle voidaan matkanjärjestäjän harkinnan mukaan
   palauttaa se osa rahoista, jota ei tarvita kattamaan poisjäämisestä
   aiheutuvia kuluja. 

3 MATKANJÄRJESTÄJÄ - oikeudet ja velvollisuudet :

3.1 
   Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkakohdetta pakottavista syistä
   kuitenkin niin, ettei matkallelähtijälle aiheudu tästä kuluja eikä
   matkan kalastuksellinen taso laske, eikä matkan luonne muutu.
   Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista
   heti kun se on mahdollista.

3.2 
   Matkan aikataulu ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen lähtöä, jotta lähtijät
   voivat sopia kyydit valmiiksi. Matkanjohtaja auttaa autokuntien
   luomisessa, mutta jokainen lähtijä vastaa kuljetuksistaan viime kädessä
   itse. Toisinsanoen omaakin aktiivisuutta edellytetään.

3.3 
   Ilmoittautumisjärjestelyistä on tiedotettava viimeistään viisi päivää
   ennen listan ilmestymistä sekä ilmoitustaululla että otaxin uutis-
   ryhmässä. Poikkeuksena reissut, joissa kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.
   Pääasiallinen ilmoitusten esilletuontipaikka on POKAn ilmoitustaulu.

3.4 
   Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä poislukien
   mahdollisesti retkikiellossa olevat henkilöt 

3.5 
   Matkanjärjestäjällä on velvollisuus osallistua järjestämälleen retkelle
   tai nimittää itselleen sijainen mikäli on itse estynyt.

3.6 
   Jos matka peruutetaan, matkustajalle palautetaan koko maksettu hinta
   tai jos matka keskeytetään, toteutumatta jäänyttä osaa vastaava hinta
   kuitenkin siten, että keskeytyksestä aiheutuneet kulut saadaan peitettyä.

3.7 
   Mikäli POKA joutuu peruuttamaan matkan jostain POKAsta riippumattomasta
   syystä (vrt. Sota kohdealueella, luonnonmullistus, devalvaatio,
   inflaatio, vesialue jäässä (paitsi pilkkiretket)), palautetaan
   matkallelähtijöille se osa rahoista, joka jää jäljelle kun peruutuksesta
   aiheutuneet kulut on maksettu.

3.8 
   Matkanjärjestäjä on velvollinen järjestämään suurille retkille (kevään
   ja syksyn haukiretket) koordinointipalaverin noin kaksi viikkoa ennen
   matkaa. Palaverissa sovitaan mökki-, auto- ja venekunnat sekä peritään
   loput osallistumismaksusta.

3.9 
   Matkojen hinnat budjetoidaan yleensä hieman yläkanttiin odottamattomien
   kulujen varalta. Nämä ylijäämärahat palautetaan matkallelähtijöille,
   mikäli em. kuluja ei synny. Jos matkan hinta nousee huomattavasti,
   kerätään lisärahoitusta matkallelähtijöiltä mikäli he tapahtuneesta
   huolimatta ovat edelleen halukkaita lähtemään matkalle.

3.10 
   Mikäli retkeltä peritään ilmoittautumismaksu, ilmoittautuminen astuu
   voimaan vasta, kun maksu on määräpäivään mennessä suoritettu annettujen
   ohjeiden mukaan.

3.11 
   Ilmoittautumismaksu palautetaan vain, jos peruutuspaikka täyttyy.

3.12 
   Hallitus päättää ilmoittautumismaksun ja retken lopullisen kokonaishinnan.

TKY / Polyteknikkojen Kalastusseura POKA
PL 69
02151 ESPOO
FINLAND
Sähköposti: pokah (at) list.ayy.fi