POKA

Polyteknikkojen kalastusseura POKA

Sällskaplig samvaro för fiske och rekreation

Polyteknikkojen Kalastusseura POKAn MATKAEHDOT :


   Nämä ehdot on pidettävä esillä POKAn ilmoitustaululla tai siten, että ne 
   ovat helposti POKAn jäsenistön saatavissa.

   Kirjoittamalla nimensä ilmoittautumislistaan matkallelähtijä sitoutuu
   noudattamaan seuraavia matkaehtoja, jotka on laadittu niin matkalle 
   lähtijän kuin järjestäjänkin turvaksi. Ilmoittautumislistassa on oltava 
   viittaus näiden retkisääntöjen voimassaoloon.

1 YLEISPERIAATE:

1.1 POKA järjestää jäsenilleen erilaisia kalastusretkiä sekä sisämaahan että rannikolle ja saaristoon. Vakiintuneimmat tapahtumat ovat kevään ja syksyn haukiretket Ahvenanmaalle tai Turun saaristoon. 1.2 POKAlla ei ole tähän toimintaan liittyviä tuottotavoitteita vaan kaikki retket järjestetään omakustannusperiaatteella. 1.3 Kaikki matkalle lähtijät toimivat ja liikkuvat omalla vastuullaan yksityishenkilöinä . POKAn taloudellinen vastuu rajoittuu kunkin matkallelähtijän maksamaan summaan jäljempänä mainituin vähennyksin - mahdolliset vahingonkorvaukset ja muut maksut ovat kunkin matkalle- lähtijän henkilökohtaisia kuluja. Mahdollisista vakuutuksista jokainen osallistuja vastaa henkilökohtaisesti. 1.4 Nämä säännöt on laadittu, jotta matkan järjestely olisi mahdollista ja matkanjohtaja voisi suorittaa tarvittavat mökki-, lautta- ja materiaali- varaukset niitä tarjoavien yritysten varauskäytäntöjen mukaisesti ajallaan. Samoin nämä säännöt suojaavat kaikkia matkallelähtijöitä peruutusten aiheuttamilta viime hetken hinnannousuilta ja mahdolliselta matkan peruuntumiselta.

2 MATKALLELÄHTIJÄ - oikeudet ja velvollisuudet :

2.1 Matkallelähtijän on laitettava kaikki vaaditut tiedot ilmoittautumislistaan. 2.2 Varapaikalle ilmoittautuminen on yhtä sitovaa kuin varsinaiselle paikalle ja sen peruuttaminen on hoidettava samalla tavoin. Jos matkapaikka vapautuu alle 10 vuorokautta ennen lähtöä ei varapaikalla olevan ole pakko ottaa paikkaa vastaan. 2.3a Jos matkalla ei yövytä: Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun matkallelähtijä on maksanut varausmaksun. Mikäli varausmaksua ei ole, ilmoittautuminen on sitova, mikäli sitä ei ole peruutettu 5 vuorokautta ennen matkan alkamista. Tästä voidaan poiketa erikseen matkan järjestäjän kanssa sovittaessa. 2.3b Jos matkalla yövytään: Matkallelähtijällä on oikeus peruuttaa matkallelähtönsä 14 vuorokautta ennen matkan alkamista. Tällöin palautetaan se osa rahoista, joka jää jäljelle, kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu. Mikäli matkallelähtijän tilalle saadaan uusi lähtijä, POKAn tulee palauttaa peruuttajalle kaikki hänen POKAlle peruutushetkeen mennessä suorittamansa maksut. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjille. 2.4 Maksut tulee suorittaa matkanjärjestäjän ilmoittamiin määräaikoihin mennessä. Mikäli näin ei tapahdu tai POKAn jäsenmaksu on maksamatta, matka voidaan peruuttaa kyseisen henkilön osalta. 2.5 Nimen yliviivaaminen ilmoittautumislistasta ei riitä matkalle lähdön peruuttamiseksi, vaan peruutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti. 2.6 Jos joku on peruuttanut matkallelähtönsä, vapautunut paikka siirtyy ensimmäisellä varasijalla olevalle henkilölle. 2.7 Matkallelähtijän tulee saapua ajoissa lähtöpaikalle. Matkalta myöhästyneelle henkilölle voidaan matkanjärjestäjän harkinnan mukaan palauttaa se osa rahoista, jota ei tarvita kattamaan poisjäämisestä aiheutuvia kuluja.

3 MATKANJÄRJESTÄJÄ - oikeudet ja velvollisuudet :

3.1 Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkakohdetta pakottavista syistä kuitenkin niin, ettei matkallelähtijälle aiheudu tästä kuluja eikä matkan kalastuksellinen taso laske, eikä matkan luonne muutu. Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista heti kun se on mahdollista. 3.2 Matkan aikataulu ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen lähtöä, jotta lähtijät voivat sopia kyydit valmiiksi. Matkanjohtaja auttaa autokuntien luomisessa, mutta jokainen lähtijä vastaa kuljetuksistaan viime kädessä itse. Toisinsanoen omaakin aktiivisuutta edellytetään. 3.3 Ilmoittautumisjärjestelyistä on tiedotettava viimeistään viisi päivää ennen listan ilmestymistä sekä ilmoitustaululla että otaxin uutis- ryhmässä. Poikkeuksena reissut, joissa kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Pääasiallinen ilmoitusten esilletuontipaikka on POKAn ilmoitustaulu. 3.4 Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä poislukien mahdollisesti retkikiellossa olevat henkilöt 3.5 Matkanjärjestäjällä on velvollisuus osallistua järjestämälleen retkelle tai nimittää itselleen sijainen mikäli on itse estynyt. 3.6 Jos matka peruutetaan, matkustajalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos matka keskeytetään, toteutumatta jäänyttä osaa vastaava hinta kuitenkin siten, että keskeytyksestä aiheutuneet kulut saadaan peitettyä. 3.7 Mikäli POKA joutuu peruuttamaan matkan jostain POKAsta riippumattomasta syystä (vrt. Sota kohdealueella, luonnonmullistus, devalvaatio, inflaatio, vesialue jäässä (paitsi pilkkiretket)), palautetaan matkallelähtijöille se osa rahoista, joka jää jäljelle kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu. 3.8 Matkanjärjestäjä on velvollinen järjestämään suurille retkille (kevään ja syksyn haukiretket) koordinointipalaverin noin kaksi viikkoa ennen matkaa. Palaverissa sovitaan mökki-, auto- ja venekunnat sekä peritään loput osallistumismaksusta. 3.9 Matkojen hinnat budjetoidaan yleensä hieman yläkanttiin odottamattomien kulujen varalta. Nämä ylijäämärahat palautetaan matkallelähtijöille, mikäli em. kuluja ei synny. Jos matkan hinta nousee huomattavasti, kerätään lisärahoitusta matkallelähtijöiltä mikäli he tapahtuneesta huolimatta ovat edelleen halukkaita lähtemään matkalle. 3.10 Mikäli retkeltä peritään ilmoittautumismaksu, ilmoittautuminen astuu voimaan vasta, kun maksu on määräpäivään mennessä suoritettu annettujen ohjeiden mukaan. 3.11 Ilmoittautumismaksu palautetaan vain, jos peruutuspaikka täyttyy. 3.12 Hallitus päättää ilmoittautumismaksun ja retken lopullisen kokonaishinnan.

Sivun ylläpito: POKAn hallitus pokah@tky.hut.fi